Uppdrag

Några exempel på kvalificerade handlednings- och utvecklingsuppdrag

 

  • Kursen Utveckling av Grupp och Ledare har Ledning & Logistik genomfört sedan 1997. En av våra kunder är Scania AB, där vi genomfört 100 kurser sedan 2005.
  • Handledning är ett utvecklingsarbete som vi stödjer chefer och organisationer med på djupet. En av våra kunder är Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen, där vi handleder chefer och professionsgrupper ett fördjupat utvecklingsarbete inom hela förvaltningen.
  • Ledarskapsutbildning ger en fördjupad kunskap om det handlingsutrymme som varje ledare har ansvar för att bereda sig. Vi genomför ledarskapsutbildningar på grundläggande och fördjupad nivå för bl a GBJ Bygg AB, där vi möter alla ledare på alla nivåer.
  • Tillfälliga chefsuppdrag är en del i att stödja företag och förvaltningar. Vi har flera konsulter med  mycket stor erfarenhet av att gå in på olika chefsnivåer i en organisation. Det gäller både vd-rollern som förvaltningschefsrollen. Bland annat har våra konsulter stöttat Alvesta och Sjöbo kommun med förvaltningschefs- och avdelningschefrollerna.
  • Analys och utredning är ett sätt att klara ut svåra bedömningar med oss som neutral part. Vi går in med utifrån vetenskapliga metoder och fördjupar analyser för att uppnå tydliga beslutsunderlag. Ett exempel är genomlysning av hela samhällsbyggnadsprocessen för Borås stad.