UGL - Utveckling av Grupp och ledare

Internatkurs, kursveckor 2022: v 17, v 22

Pris: 23 900 inkl internat + moms

UGL - Utveckling av Groupp och Ledare är sveriges mest efterfrågade ledarskapsutbildning. Det är en intensiv ledarutvecklingskurs som utgår från upplevelsebaserat lärande. Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas som ledare och medarbetare. Den hjälper dig att förstå hur grupper fungerar samtidigt som du själv får en djupare insikt i hur du påverkar och påverkas av andra. Genom fokus på processen och vårt lärande i det som sker kommer vi att disponera tiden med hänsyn till vad som händer i grupparbetet kring kommunikation och beslutsfattande.

Målgrupp

Kursen vänder sig till ledare, medarbetare och andra som är intresserade av ledarskaps och individutveckling.

 

Anmälan

KURSTILLFÄLLE

 

Internat

Vi har under mer än 20 år arbetat med olika internat för våra UGL-kurser. Vi har uppmärksammat att internat i en lugn miljö ger störst utbyte av kursen och väljer ofta vackra och genuina hotell utanför städernas myller, men med tillgängliga kommunikationer

UGL-kursens mål

Genom upplevelsebaserad inlärning får du uppleva hur en grupp utvecklas, vad som händer i gruppen under utvecklingen och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling. Du får förståelse för hur känslor, värderingar och normer påverkar gruppen - och vilka drivkrafter som ligger bakom olika beteenden. Du får också lära dig vilka problem och möjligheter som du kan stöta på som ledare under gruppens utveckling, och hur du hanterar dem.

Under kursen skapar gruppen tillsammans förutsättningar för att pröva och utveckla både medlemskapet och ledarskapet u gruppen. 

UGL innehåller övningar som bidrar till att öka din självinsikt.

  • Hantera och förstå konflikter
  • Kunna kommunicera direkt och klart
  • Förstå känslors inverkan på individ och gruppnivå
  • Kunna ta och ge utvecklande feedback
  • Förstå hur värderingar påverkar relationer och ledarskap
  • Kunna urskilja stadier i grupps utveckling och det egna förhållningssättet relaterat till dessa
  • Förstå behovet av olika ledarstilar
  • Arbeta med reflektion och lärande enskilt och i grupp